15-22 Nisan Turizm Haftası
11 Nisan 2022

15-22 Nisan Turizm Haftası 

Turizm Nedir?
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.

Turizmin Önemi
Turizmin önemini genel olarak aşağıdaki ana maddeler altında toplayabiliriz:
1. Turizm milyonlarca insanı tüketici ve üretici olarak ilgilendirir.
2.
 Turizm sağladığı döviz gelirleri ile dış ödemeler ve dış ticaret bilançolarının düzeltilmesini sağlayan bir faktördür.
3. Turizm gelişmemizin itici ve sürükleyici bir elemanıdır. Her şeyden önce turizm amaçlı mal hizmetlerin tüketimi bu hizmetleri üreten firmalar için bir gelirdir. Bu ihtiyaçların artması daha çok mal ve hizmet üretmek zorunluluğunu, yatırımları, üretimi ve gelirleri arttırmıştır.
4. Turizm faaliyetleri yeni çalışma alanlarının açılmasını sağlamaktadır Bu olay geliştikçe de yeni turizm işletmeleri açmak ve daha çok personel kullanmak gerekmektedir.


  

Turizm faaliyetlerinin sosyal bakımdan önemi ise;
1. Turizm, insanlar ve uluslar arasındaki karşılıklı tanımanın bir aracıdır.
2. Turizm, ülkenin birbirinden farklı anıtsal ve kültürel değerlerini karşılıklı olarak tanımaya, insanların genel kültür düzeylerini yükseltmeye imkan veren bir araçtır.
3. 
Turizm, doğal, sosyal ve kültürel çevrenin korunmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir elemandır.

Turizm Çeşitleri Nelerdir?
Kongre turizmi
Sağlık turizmi
Yat turizmi
Botanik turizmi

İnanç turizmi
Av turizmi
Yayla turizmi
Mağara turizmi
Dağcılık turizmi
Sualtı dalış
Rafting
Kış turizmi olarak sıralanabilir.

Turizm haftası ile ilgili güzel sözler
Temizlik turizmin, turizm kalkınmanın anahtarıdır.
Turizm, bacasız fabrikadır.
Turizmin anahtarı temizlik ve hoşgörüdür.
Memnun ayrılan turist, daha çok turist demektir.
Turizm, kalkınmanın lokomotifidir.
Turizm hizmetle gelişir, sevgi ile büyür.

Yurdumuzdan hoşnut ayrılan her turist bizim yeni bir dostumuzdur.
Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.
Turiste saygı varsa, turizmde kaygı yoktur.
Bir memnun turist, bin turist yollar.
Hiç bir mavi Akdeniz'den güzel değildir. / 
Unesco Dünya Mirası Listesi Türkiye (Tarihi Turistik Yerlerimiz)