KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
26 Ocak 2024

 

 

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

 

Kurumsal Hedef

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi vs şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

 

Kurumsal Hedef

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

 

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

 

Kurumsal Hedef

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

 

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

Kurumsal Hedef

Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

 

Kurumsal Amaç 5

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

 

 

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

Kurumsal Hedef

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

Kurumsal Amaç 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Kurumsal Hedef 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

Kurumsal Hedef 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.