Koroner Anjiyografi Ünitesi 05.06.2024 tarihi itibari ile hizmete açılmıştır.
05 Haziran 2024

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla başladığımız bu görevde, çok kıymetli ve kadim Erciş halkının ve dolayısıyla bizlerin hayali olan Koroner anjiyografi ünitesi bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Artık Van merkeze sevk edilen kardiyak problemi olan hastalarımıza, dakikalar içerisinde müdahale edebileceğimiz ünitemizi ve ekibimizi oluşturduk. Ünitenin kurulmasında inşaat aşamasından cihazların alınmasına dek desteğini esirgemeyen Sayın bakanımız Dr.Fahrettin KOCA, Sayın İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr.Muhammed TOSUN , Sayın Başkanlarımıza ve çok değerli ekip arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Yıllar önce başhekim yardımcısı olduğum dönemde bu proje için ön ayak olan ve anjio ünitesinin kurulması için ilk adımı başlatan eski Erciş Devlet Hastanesi başhekimi , sonrasında Şırnak İl Sağlık müdürü iken Hakk'ın rahmetine kavuşan saygıdeğer, kıymetli ağabeyim merhum Uzm.Dr Suat Altın'ı rahmet ve minnetle anıyorum.